Ranking / Best league Individual »


Point average of participants

# Pool P Points
1 (+2)

Euro 2020- Pharmacy - Fantasy Football EURO 2021 Euro 2020- Pharmacy

45.20
2 (+98)

Poms On Tour - Fantasy Football EURO 2021 Poms On Tour

43.20
3 (+103)

Goddaball - Fantasy Football EURO 2021 Goddaball

43.00
4 (+4)

Gameye - Fantasy Football EURO 2021 Gameye

42.75
5 (+20)

Maurice representer - Fantasy Football EURO 2021 Maurice representer

41.50
6 (+6)

UnaTerra - Fantasy Football EURO 2021 UnaTerra

40.67
7 (+37)

Liga Doutrinadora - Fantasy Football EURO 2021 Liga Doutrinadora

40.25
8 (+2)

MAERSK Legal Europe - Fantasy Football EURO 2021 MAERSK Legal Europe

40.25
9 (+27)

Scranchester - Fantasy Football EURO 2021 Scranchester

40.00
10 (+6)

A League of our Own - Fantasy Football EURO 2021 A League of our Own

39.00
11 (+20)

Gangster's Allardyce - Fantasy Football EURO 2021 Gangster's Allardyce

39.00
12 (+33)

VME Retail FC - Fantasy Football EURO 2021 VME Retail FC

37.92
13 (+2)

Andela EURO2021 - Fantasy Football EURO 2021 Andela EURO2021

37.00
14 (+15)

1sza Liga Założona przez Pycha w 2021 - Fantasy Football EURO 2021 1sza Liga Założona przez Pycha w 2021

36.50
15 (-13)

Sylwia - Fantasy Football EURO 2021 Sylwia

36.00
16 (+46)

Southgate is a ballbag - Fantasy Football EURO 2021 Southgate is a ballbag

35.78
17 (+36)

3 lions on the shirt - Fantasy Football EURO 2021 3 lions on the shirt

35.67
18 (+36)

Wolf ?League - Fantasy Football EURO 2021 Wolf ?League

35.67
19 (-10)

Jos 6 - Fantasy Football EURO 2021 Jos 6

35.25
20 (+50)

Ardillas peligrosos - Fantasy Football EURO 2021 Ardillas peligrosos

34.89
21 (-)

Euro Summer Madness (Brenninkmeyer) - Fantasy Football EURO 2021 Euro Summer Madness (Brenninkmeyer)

34.46
22 (+4)

Selly Oak Spaniards - Fantasy Football EURO 2021 Selly Oak Spaniards

34.33
23 (+86)

The Boys The Boys - Fantasy Football EURO 2021 The Boys The Boys

34.25
24 (+70)

WB40 Fantasy Euros - Fantasy Football EURO 2021 WB40 Fantasy Euros

34.25
25 (+43)

Carter Euros 2021 - Fantasy Football EURO 2021 Carter Euros 2021

34.18
26 (+47)

Football 2021 euros predictions - Fantasy Football EURO 2021 Football 2021 euros predictions

34.13
27 (-21)

0288/1180 - Fantasy Football EURO 2021 0288/1180

34.00
28 (-5)

EK Voorspellingen AmGiKwaKiJaMa - Fantasy Football EURO 2021 EK Voorspellingen AmGiKwaKiJaMa

34.00
29 (+12)

WanakaEuro2021 - Fantasy Football EURO 2021 WanakaEuro2021

33.44
30 (+27)

Buro Happold USA - Fantasy Football EURO 2021 Buro Happold USA

33.43
31 (+96)

Hellier Euro Prediction League - Fantasy Football EURO 2021 Hellier Euro Prediction League

33.40
32 (+85)

Anastasia Será Mi Huevo - Fantasy Football EURO 2021 Anastasia Será Mi Huevo

33.30
33 (+31)

Man Love Hut Does the Euros - Fantasy Football EURO 2021 Man Love Hut Does the Euros

33.20
34 (-17)

Barons - Fantasy Football EURO 2021 Barons

33.00
35 (-)

Lolsito pajeque y pa la cama - Fantasy Football EURO 2021 Lolsito pajeque y pa la cama

33.00
36 (-16)

The England squad choir - Fantasy Football EURO 2021 The England squad choir

33.00
37 (+35)

She's All Wet - Fantasy Football EURO 2021 She's All Wet

32.71
38 (-)

Armchair Gaffers - Fantasy Football EURO 2021 Armchair Gaffers

31.10
39 (-26)

Zurich - Fantasy Football EURO 2021 Zurich

32.33
40 (+21)

Silicon Austria Labs - Fantasy Football EURO 2021 Silicon Austria Labs

32.00
41 (-22)

Sundeli euro 21 - Fantasy Football EURO 2021 Sundeli euro 21

32.00
42 (-5)

TAS Cup 2021 - Fantasy Football EURO 2021 TAS Cup 2021

32.00
43 (-4)

Mingo Ate My Baby - Fantasy Football EURO 2021 Mingo Ate My Baby

31.86
44 (+35)

Gotskillz - Fantasy Football EURO 2021 Gotskillz

31.75
45 (+20)

The Mob Squad - Fantasy Football EURO 2021 The Mob Squad

31.70
46 (-42)

Can I Get A Huuu Yeahhhh - Fantasy Football EURO 2021 Can I Get A Huuu Yeahhhh

31.00
47 (+44)

Hnit - Fantasy Football EURO 2021 Hnit

30.92
48 (-20)

#ONAEB ORUE YTOOF - Fantasy Football EURO 2021 #ONAEB ORUE YTOOF

30.67
49 (-16)

League Oman - Fantasy Football EURO 2021 League Oman

30.67
50 (+19)

SJA - Euro's - Fantasy Football EURO 2021 SJA - Euro's

30.50